اهرم رشدی که نمی توانید از آن غافل شوید

ارزش و اهمیت SOV

استراتژی هایی که برند شما می تواند برای افزایش SOV اجرا کند

دانلود کنید، برای یادگیری:

3 راه که BlueOcean می تواند به شما در تسریع رشد سهم بازار کمک کند

دانلودمنبع

داده ها واضح است. سهم صدا (SOV) منجر به افزایش سهم بازار می شود. به ازای هر 10 امتیاز اضافی SOV، برندها تمایل به افزایش سهم بازار 0.5 درصد اضافی دارند. برای رهبران برند، 1.5٪ اضافی است (Binet & Field).

بنابراین، آیا اخیراً SOV برند خود را ارزیابی کرده اید؟ این ممکن است بازاری باشد که باید نگاه دقیق تری داشته باشیم و BlueOcean ابزار قدرتمندی در به حداکثر رساندن SOV است.

چگونه سهم صدا را افزایش دهیم و سهم بازار را افزایش دهیم