اقتصاد خرد 2 کلینیک اقتصاد دکترعلی سعدوندی | artofmarketing

اگر یک تولیدکننده قیمت خودروها را افزایش دهد، بازار خرد مثبت می‌گوید مصرف کنندگان نسبت به قبل تمایل کمتری برای خرید خواهند داشت. اگر یک معدن بزرگ مس فرو بریزد، قیمت مس افزایش خواهد یافت؛ زیرا میزان عرضه آن محدود می‌شود. همچنین می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا چرا با خرید کمتر یک گوشی ارزش سهام آن شرکت کاهش می‌یابد. یکی از اهداف اقتصاد خرد تجزیه و تحلیل سازوکار بازارهایی است که قیمت‌های نسبی برای کالاها و خدمات تعیین می‌کنند و منابع محدودی را برای استفاده‌های جایگزین تخصیص می‌دهند. اقتصاد خرد شرایطی را نشان می‌دهد که تحت آن بازارهای آزاد می‌توانند منابع را به طور مطلوب و ایده‌آل به بخش‌های مختلف تخصیص دهند. همچنین شرایط مربوط به شکست بازار (جایی که بازارها نمی‌توانند نتایج کارآمدی را تولید کنند) را تجزیه و تحلیل می‌کند.

http://beautyreview.ir

یکی دیگر از کاربردهای این شاخه علمی این است که می‌تواند توضیح دهد چرا یک شرکت در ازای دستمزد بیشتر کارمندان کمتری استخدام کند. توضیحات، نتیجه‌گیری‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصاد مثبت نیز می‌تواند بررسی آنچه مردم، کسب‌وکارها و دولت‌ها برای دستیابی به با ارزش‌ترین یا سودمندترین الگوهای تولید، مبادله و مصرف در میان فعالان بازار انجام دهند، اعمال کنند. توسعه و گسترش پیامدهای علم اقتصاد خرد می‌تواند به معنای واقعی کسب و کارها را به سود واقعی برساند.

  • به همین منظور به مطالعه انتخاب ها و تصمیم هایی که گرفته شده می پردازد و با تجزیه و تحلیل آن ها به داده هایی می رسد که نتیجه آن در جهت بهبود سطح مدیریت منابع است.
  • واقعا عالی بود، شیوه بیان و تسلط استاد بینظیره من سر کلاس استاد خودم هیچی متوجه نشدم ولی این دوره بی نظیر بود برام .
  • توسعه و گسترش پیامدهای علم اقتصاد خرد می‌تواند به معنای واقعی کسب و کارها را به سود واقعی برساند.
  • طبق جدول شماره هنگامی که تمامی کارگران در تولید غذا شرکت دارند 50 واحد غذا تولید می شود اما چون کارگری در تولید پوشاک شرکت ندارد ، پوشاکی بدست نمی آید .
  • به تدریج با شروع قرن 18 مخالفتهایی از سوی روشنفکران روزگار بوجود آمد اما کانون این مخالفتها در فرانسه قرار داشت .
  • لذا اقتصاددانان قبل از رکود ۱۹۲۹ با نگاهی به مباحث خردی و با استفاده از مکانیسم قیمت به تبیین رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده و بازار می‌پرداختند.

هر چندکه خانوارها تا حمجله خبری هنر مارکتینگ بر درآمد خود کنترل دارند یعنی می توانند تصمیم بگیرند که کار کنند یا کار نکنند ، در چه بازاری و چند ساعت کار کنند ولی این کنترل و انتخابها محدود است و اصولاً یافتن شغل بستگی به این دارد که جای خالی وجود داشته باشد. تقاضا و عرضه در این فصل در چارچوب بازار کالاها و خدمات بررسی می شود بدین منظور عوامل موثر بر تقاضای یک مصرف کننده و عرضه یک بنگاه و نیز منحنی های تقاضا و عرضه مربوط به هر یک از آنها معرفی خواهد شد . طبق جدول شماره هنگامی که تمامی کارگران در تولید غذا شرکت دارند 50 واحد غذا تولید می شود اما چون کارگری در تولید پوشاک شرکت ندارد ، پوشاکی بدست نمی آید .

روش سوم) داوطلبانی که پایه اقتصاد خرد ضعیف ولی ریاضی قوی دارند:

شاید شما هم متوجه شده باشید که بسیاری از کسب و کارهای کوچک در طول همه گیری کرونا آسیب زیادی دیدند. کسب و کارها قادر به پرداخت حقوق به کارکنان خود نبودند زیرا تولید و فروش وجود نداشت. در چنین مواردی، دولت‌ها می‌توانند مداخله کنند و به اصلاح شکست بازار کمک نمایند. او طبق اصول بخش بندی بازار، مخاطب هدف خود را مشخص کرده است و قصد دارد در کنار خدمات رسانی به مشتریان و افرادی که پا به قنادی او می‌گذارند، به درخواست‌های مشتریان تجاری، یعنی کسب و کارهایی که مشتری او می‌شوند پاسخ دهد. این کار جان باعث می‌شود تا نسبت به رقبای خود تمایز پیدا کند و به کسب و کار جان یک مزیت رقابتی در این بازار می‌دهد.

(12 نظر)

این که یک کالا نسبت به کالای دیگر ترجیح داده می شود یا خیر بستگی به این دارد که چقدر مطلوبیت یا رضایت مندی نسبت به کالای دیگر در خود دارد . در نمودار شماره منحنی عرضه شکر در یک ماه از وصل نقاطی مانند A و B وCوD و Eو F بدست آمده است شیب منحنی عرضه مثبت است چرا که در قیمتهای بالاتر مقدار عرضه بنگاه بیشتر می شود یعنی بین قیمت شکر و مقدار عرضه آن رابطه مثبت برقرار است . تابع بالا تابع عرضه نام دارد که در آن مقدار عرضه کالای X و Px قیمت کالای X است رابطه بین این دو رابطه ای مستقیم است این رابطه را در قالب جدولی به نام جدول عرضه نیز می توان نشان داد جدول شماره عرضه شکر توسط یک بنگاه فرضی در یک ماه را نشان می دهد. بنابراین اگر درآمد تغییر کند مثلاً افزایش یابد با فرض ثابت بودن سایر عوامل چنانچه کالای مورد نظر معمولی باشد تقاضا برای آن افزایش و اگر کالا پست باشد تقاضا برای آن کاهش می یابد .