بستن شکاف تجربه مشتری

در دنیایی که سفر مشتری پیچیده‌تر از همیشه است، برای بازاریابان مهم است که به یاد داشته باشند که همه نقاط تماس برابر ایجاد می‌شوند و نیاز دارند که هم مشتریان را خوشحال کنند و هم درگیر کنند – صرف نظر از کانال.

با توجه به تعداد روزافزون و در حال رشد کانال ها و نقاط تماس، ارائه یک تجربه یکپارچه هرگز به این چالش نبوده است. یکی از پیامدهای این وضعیت افزایش شکاف بین محتوای موجود و نیاز به ارائه یک تجربه به یاد ماندنی است.

دانلودمنبع

6 رکن تعالی عملیات محتوا.