بینش از 300 رهبر درآمد

ما با بیش از 300 رهبر درآمد صحبت کردیم تا بدانیم چگونه آنها در شرایط دشوار بازار حرکت می کنند. معاملات و تمدیدها در حال داغ شدن هستند. افراد بیشتری هستند که پای کمتری را دنبال می کنند.

اگر امروز کسب‌وکار شما برای رقابت مؤثر آماده نمی‌شود، در جلسه بعدی هیئت‌مدیره، اعداد و ارقام درآمد شما بد به نظر می‌رسد.
در آخرین گزارش ما: وقتی پای کوچک می‌شود، بخوانید و گوش دهید که چگونه این رهبران در یک بازار سخت و رقابتی برای رسیدن به اهداف خود حرکت می‌کنند.

دانلودمنبع

91 درصد از رهبران درآمد گزارش کرده اند که معاملات آنها در سال جاری رقابتی تر شده است. بیاموزید که چگونه رهبران برتر در بازارهای رقابتی حرکت می کنند و شکاف درآمد رقابتی خود را می بندند.

3 اولویت اصلی آنها در سال؟
1. رسیدن به اهداف درآمد
2. حفظ مشتریان
3. بهبود عملکرد فروش