تاکتیک های مطمئن بازاریابی که هر تیمی می تواند از آن استفاده کند

اگر به دنبال ارتقاء مهارت، مهارت مجدد یا کسب اطلاعات بیشتر در مورد دنیای بازاریابی هستید، این دوره آموزشی سطح بالا را بررسی کنید که در آن اصول مفاهیم بازاریابی، ابزارها و استراتژی هایی را که می توانید برای متمایز کردن سازمان خود از رقبای خود استفاده کنید، پوشش می دهیم. .

دانلودمنبع