در مورد نحوه استفاده Adobe Marketo Engage از هوش مصنوعی چه باید بدانید.


Adobe Marketo Engage و AI بازاریابی شما را به سطح بالاتری می برد

در آنچه باید در مورد نحوه استفاده Adobe Marketo Engage از هوش مصنوعی بدانید کتاب الکترونیکی، خواهید خواند که چگونه بازاریابان از هوش مصنوعی استقبال می کنند تا استراتژی های پیچیده تری اتخاذ کنند و در عین حال در زمان صرفه جویی کرده و در ازای آن نتایج بهتری دریافت کنند.

الان بخوانمنبع