راهنمای بینش های خط مقدم

با راهنمای Frontline Insights ما صدای خطوط مقدم خود را در استراتژی ورود به بازار خود بگنجانید.. 80 درصد از بازاریابان معتقدند که نمایندگان خط مقدم کلید موفقیت استراتژی های آنها هستند. در این کتاب الکترونیکی، ما نقشه راهی را برای سازمان‌ها به اشتراک می‌گذاریم تا دیدگاه مخاطبان خط مقدم را بهتر درک کنند، همراه با راه‌هایی برای استفاده از این هوش ارزشمند برای کمک به بهبود تصمیم‌گیری و افزایش تجربه مشتری.

دانلودمنبع