راهنمای نهایی برای افزایش نتایج بازاریابی با امضای ایمیل


روزانه نزدیک به 130 میلیارد ایمیل تجاری در سراسر جهان ارسال می شود. این بدان معناست که هر یک از کارمندان شما به طور متوسط ​​روزانه بیش از 30 ایمیل ارسال می کنند. حساب کنید و خواهید دید که هر ماه هزاران – یا میلیون ها – نقطه تماس وجود دارد که شرکت شما می تواند از آنها استفاده کند.

در داخل این راهنمای جامع و عمیق، در مورد بازاریابی امضای ایمیل و آنچه می خواهید با گنجاندن این ابزار بسیار دست کم گرفته شده اما قدرتمند در ترکیب بازاریابی خود به دست آورید، خواهید آموخت.

ما تأثیر را مطالعه کرده ایم بازاریابی امضای ایمیل می تواند بر روی برند شما و نتیجه نهایی:

+17٪ آگاهی از برند

+25٪ کلیک ها، ترافیک یا سرنخ ها

+38٪ تعهد شغلی

برای کسب اطلاعات بیشتر راهنما را دانلود کنید!

دانلودمنبع