نحوه نظارت بر عملکرد برند در دوران رکود

2. شناسایی مناطق مشکل بالقوه از تغییرات جمعیتی

اقتصاد در حال فروپاشی است و عادات خرج کردن مشتریان به سرعت در حال تغییر است. اکنون مهم‌تر از همیشه نظارت بر معیارهای کلیدی برند برای حفظ وفاداری مشتری و حفظ رشد است. این وبینار درخواستی را تماشا کنید و بدانید که چگونه:

بیاموزید که چگونه معیارهایی را که بر رشد شرکت در زمان عدم اطمینان اقتصادی تأثیر می گذارد، ردیابی کنید

3. مطالعاتی را راه‌اندازی کنید که بینش‌های مداوم و هم‌زمان را در مورد سلامت برند و روندهای بازار ارائه می‌کند

دانلودمنبع

1. عملکرد برند خود را دنبال کنید و تغییرات را در طول زمان نظارت کنید