نحوه نظارت بر عملکرد برند در دوران رکود

بیاموزید که چگونه معیارهایی را که بر رشد شرکت در زمان عدم اطمینان اقتصادی تأثیر می گذارد، ردیابی کنید

3. مطالعاتی را راه‌اندازی کنید که بینش‌های مداوم و هم‌زمان را در مورد سلامت برند و روندهای بازار ارائه می‌کند

دانلودمنبع اقتصاد در حال فروپاشی است و عادات خرج کردن مشتریان به سرعت در حال تغییر است. اکنون مهم‌تر از همیشه نظارت بر معیارهای کلیدی برند برای حفظ وفاداری مشتری و حفظ رشد است. این وبینار درخواستی را تماشا کنید و بدانید که چگونه:

2. شناسایی مناطق مشکل بالقوه از تغییرات جمعیتی

1. عملکرد برند خود را دنبال کنید و تغییرات را در طول زمان نظارت کنید