نسل بعدی اینفلوئنسر ROI و مطالعات افزایش برند

داده های مخاطبان اجتماعی آینده ای برای اندازه گیری دقیق و تجزیه و تحلیل تأثیر کمپین های رسانه ای تأثیرگذار و به دست آمده است. اکنون دانلود کنید تا دلیل آن را بدانید.

دانلودمنبع

در این مقاله سفید، کشف کنید که چگونه توانایی ما در استفاده از این داده ها به ما اجازه می دهد:

  • تاثیر فروش قبل و بعد از کمپین را محاسبه کنید
  • بررسی های اسناد بسیار هدفمند را اجرا کنید
  • مطالعات ارتقای برند نسل بعدی را اجرا کنید

کشف کنید که چگونه داده‌های مخاطب اجتماعی در حال تغییر نحوه نسبت دادن ارزش و اندازه‌گیری ادراک توسط بازاریابان است.

داده‌های مخاطبان اجتماعی، بازاریابان را برای اولین بار قادر می‌سازد تا افراد تأیید شده‌ای را که در سراسر پلتفرم‌های اجتماعی در معرض تأثیرگذاران و محتوای رسانه‌ای به‌دست‌آمده قرار گرفته‌اند یا با آن‌ها درگیر هستند، شناسایی کنند.