چرخه ای از محتوا، داده ها و تجربیات ایجاد کنید

پنج راه برای تبدیل داده ها به چرخه ای از تجربیات فراموش نشدنی را بیاموزید.

برای کمک به ایجاد تجربیات مشتری معنی دار، کسب و کارها باید عملکرد محتوا و رفتارهای مشتری را اندازه گیری کنند. سپس از این داده‌های تجربه محور برای ارائه تجربیات بهتر مشتری در آینده استفاده می‌کنند. تسلط بر این چرخه با فضیلت برای موفقیت شما حیاتی است. خواندن تغذیه حلقه محتوا-داده در مورد پنج راه برای به حداکثر رساندن داده های تجربه محور خود بیاموزید.

دانلودمنبع