چگونه Higher Ed می تواند به طور موثر برای Gen Z تبلیغ کند

از این گزارش خواهید آموخت:

  • برنامه های آموزش عالی ژنرال Z
  • کدام کانال های تبلیغاتی نقش مهمی در سفر ثبت نام دارند
  • مهمترین عوامل در انتخاب موسسه
  • تفاوت های مهم بین یافته های 2022 و 2023 ما

دانلودمنبع

معرفی گزارش تحقیقاتی جدید Glacier که به بازاریابان پیشرفته کمک می کند تا بفهمند چگونه بهترین تبلیغ را برای Gen Z انجام دهند.

Glacier در مارس 2023 از 1000 دانش‌آموز دبیرستانی ایالات متحده نظرسنجی کرد تا بفهمد چه چیزی بر تصمیم‌های آموزش عالی آنها تأثیر می‌گذارد و کدام کانال‌های تبلیغاتی مؤثرتر هستند. ما یافته های خود را در راهنمای مفیدی برای دانلود کردن بازاریابان آموزش عالی جمع آوری کردیم!