3 مهم ترین معیارهای برند برای رشد درآمد

با توجه به تداوم این سؤال که «تأثیر نام تجاری بر رشد درآمد چیست»، تیم علم داده در BlueOcean تصمیم گرفت به این سؤال دقیق پاسخ دهد. با بیش از 6000 برند تجزیه و تحلیل شده در پلت فرم هوشمند برند BlueOcean، آنها توانستند تشخیص دهند که کدام معیارهای برند با رشد درآمد بیشتر مرتبط است.

  • سه شاخص مهم و شگفت‌انگیز برند با تغییر درآمد مرتبط هستند
  • رهبران بازاریابی چه کاری می توانند انجام دهند تا بر این معیارها تأثیر بگذارند و بر درآمد سازمان خود تأثیر بگذارند

دانلودمنبع