ایمیل مارکتینگ خود را امتحان کنید

وقتی صحبت از بازاریابی ایمیلی به میان می‌آید، قوانینی وجود دارد – اما این بدان معنا نیست که پیروی از آن‌ها به نتایج مورد نظر شما می‌رسد.

با قوانین ایمیل مارکتینگ خود بازی کنید.

راهنمای ما را بخوانید و 16 قانون بازاریابی ایمیلی را که اگر می‌خواهید تأثیر زیادی بر مخاطبان خود داشته باشید، باید به چالش بکشید، کشف کنید.

دانلودمنبع قوانینی مانند ثابت نگه داشتن ارتباط ایمیل و حرفه ای بودن یا اجتناب از ارسال بیش از یک ایمیل در روز قدیمی هستند. این بدان معناست که آزمایش این قوانین می تواند منجر به موفقیت برای کسب و کار خاص شما شود.