تبلیغات آموزش عالی برای دانش آموزان دبیرستان در سال 2022

چگونه دانش آموزان دبیرستانی آمریکایی از بازاریابی آموزش عالی استفاده می کنند و درگیر آن هستند.

Glacier با Decision Point Research همکاری کرد تا بیش از 1500 دانش‌آموز دبیرستانی در سراسر ایالات متحده را در مورد عوامل بازاریابی و برندی که بر فرآیند تصمیم‌گیری آموزش عالی آن‌ها تأثیر می‌گذارد، بررسی کند. در این مقاله سفید یاد خواهید گرفت:

  • مهمترین عوامل در مرحله بررسی و یادگیری انتخاب موسسه.
  • محبوب ترین منابع برای یادگیری در مورد یک موسسه.
  • دانش آموزان در رابطه با یادگیری در مورد یک موسسه با آنها صحبت می کنند و به آنها اعتماد می کنند.
  • کدام کانال های تبلیغاتی بیشترین میزان فراخوان را در آموزش عالی دارند.
  • چگونه دانش آموزان می خواهند ارتباطات و اطلاعات را از موسسات دریافت کنند.

دانلودمنبع