لذت دستور العمل های داده برای موفقیت

همه ما درباره قدرت داده‌های مشتری و پلتفرم‌های داده‌های مشتری (CDP) چیزهای زیادی می‌شنویم، اما نحوه استفاده از این داده‌ها برای به دست آوردن نتایج فوق‌العاده قدرتمندی که همه کسب‌وکارها برای آن تلاش می‌کنند، چندان واضح نیست!

از همین رو ما دستور العمل های داده های لذت بخشی را ارائه می دهیم که دقیقاً چه مواد تشکیل دهنده کمپین هایی را تشکیل می دهند که تجربیات شادی را برای مشتریان شما ایجاد می کند. پسندیدن:

  • کباب کردن بینش های اشتها آور با دیدگاه های تک مشتری
  • استفاده از بینش های پیش بینی برای افزایش وفاداری مشتری و ارزش طول عمر
  • با شناسایی فعالانه مشتریان در معرض خطر، کاهش پیدا می‌کند
  • دستور العمل های موفقیت در دنیای واقعی از The Gap، یوتا جاز، و بیشتر

امروز کتاب الکترونیکی را دریافت کنید!منبع