ملاحظات اصلی برای بازاریابی جهانی B2B بسیار موثر

بازاریابی B2B پیچیده است. ایجاد استراتژی های بازاریابی برای دستیابی به گروه های مخاطب در چندین بازار بین المللی حتی چالش برانگیزتر است. به سادگی یک “بهترین روش” یا یک راهنمای بازاریابی ویژه برای نزدیک شدن به هر موقعیت مشکل بازاریابی جهانی وجود ندارد.

بدیهی است که ما یک گروه بزرگ و همگن از انسان ها در این سیاره نیستیم که دقیقاً به همان شیوه تصمیمات خرید را بگیریم. به عنوان بازاریاب، ما می دانیم که چیزی به نام مخاطب منفرد وجود ندارد. اما در سفر خود برای توسعه مؤثر استراتژی بازاریابی که با گروه های مخاطبان منحصر به فرد در احتمالاً 100 (یا بیشتر) کشور طنین انداز می شود، از کجا شروع کنیم؟

دانلودمنبع