پایان تست A/B

تست A/B مرده است – علت را در این مقاله سفید بیابید!

بازاریابان تشخیص می دهند که شخصی سازی باعث عملکرد و ارتقاء کمپین می شود، اما رایج ترین روشی که بازاریابان برای دستیابی به این امر از طریق تست A/B می باشد. تست A/B به شما امکان می‌دهد بهترین رویکرد بازار را برای بخش‌های مشتریان پیدا کنید، اما بخش‌بندی همه چیز مربوط به گروه‌ها است – نه مشتریان فردی.
مقیاس بندی نمی شود – هر چه ابعاد و انتخاب های بیشتری بخواهید انجام دهید، آزمایش بیشتر طول می کشد. هوش مصنوعی خودآموز نحوه شخصی سازی بازاریابان و منسوخ شدن تست A/B را تغییر خواهد داد.

دانلودمنبع