3 مهم ترین معیارهای برند برای رشد درآمد

با توجه به تداوم این سوال که “تأثیر برند بر رشد درآمد چیست؟” BlueOcean تصمیم گرفت تا دقیقاً به این سؤال پاسخ دهد. با تجزیه و تحلیل بیش از 6000 برند در پلتفرم هوشمند برند مبتنی بر هوش مصنوعی، ما توانستیم تشخیص دهیم که کدام معیارهای برند با رشد درآمد بیشتر مرتبط هستند. دانلود کنید تا یاد بگیرید:

  • سه شاخص مهم و شگفت‌انگیز برند با تغییر درآمد مرتبط هستند
  • کاری که رهبران بازاریابی می توانند برای شناسایی و پیاده سازی اهرم های کلیدی برند که منجر به رشد درآمد می شوند انجام دهند

دانلودمنبع

چگونه رهبران بازاریابی می توانند از برند برای تأثیرگذاری بر درآمد در سازمان خود استفاده کنند