راهنمای نهایی برای افزایش نتایج بازاریابی با امضای ایمیل

+17٪ آگاهی از برند

در داخل این راهنمای جامع و عمیق، در مورد بازاریابی امضای ایمیل و آنچه می خواهید با گنجاندن این ابزار بسیار دست کم گرفته شده اما قدرتمند در ترکیب بازاریابی خود به دست آورید، خواهید آموخت.

+38٪ تعهد شغلی

برای کسب اطلاعات بیشتر راهنما را دانلود کنید!

دانلودمنبع

ما تأثیر را مطالعه کرده ایم بازاریابی امضای ایمیل می تواند بر روی برند شما و نتیجه نهایی:

روزانه نزدیک به 130 میلیارد ایمیل تجاری در سراسر جهان ارسال می شود. این بدان معناست که هر یک از کارمندان شما به طور متوسط ​​روزانه بیش از 30 ایمیل ارسال می کنند. حساب کنید و خواهید دید که اینها هزاران – یا میلیون ها – نقطه تماس در هر ماه هستند که شرکت شما می تواند از آنها استفاده کند.

25% کلیک ها، ترافیک یا سرنخ ها