راهنمای نهایی برای افزایش نتایج بازاریابی با امضای ایمیل

ما تأثیر را مطالعه کرده ایم بازاریابی امضای ایمیل می تواند بر روی برند شما و نتیجه نهایی:

در داخل این راهنمای جامع و عمیق، در مورد بازاریابی امضای ایمیل و آنچه می خواهید با گنجاندن این ابزار بسیار دست کم گرفته شده اما قدرتمند در ترکیب بازاریابی خود به دست آورید، خواهید آموخت.

+38٪ تعهد شغلی

25% کلیک ها، ترافیک یا سرنخ ها

برای کسب اطلاعات بیشتر راهنما را دانلود کنید!

دانلودمنبع

روزانه نزدیک به 130 میلیارد ایمیل تجاری در سراسر جهان ارسال می شود. این بدان معناست که هر یک از کارمندان شما به طور متوسط ​​روزانه بیش از 30 ایمیل ارسال می کنند. حساب کنید و خواهید دید که اینها هزاران – یا میلیون ها – نقطه تماس در هر ماه هستند که شرکت شما می تواند از آنها استفاده کند.

+17٪ آگاهی از برند