معیارهایی را که بیشترین تفاوت را ایجاد می کنند اندازه گیری کنید

اگر به درستی انجام شود، معیارها و تجزیه و تحلیل ها می توانند اعتماد را تقویت کنند، بودجه ایجاد کنند و تأثیر تجاری را برای تیم های بازاریابی افزایش دهند.

معیارهای بازاریابی که مهم هستند

اما طبق گفته Forrester، 77 درصد از تصمیم گیرندگان B2B جهانی می گویند که استفاده از داده ها و تجزیه و تحلیل برای هدایت تصمیمات یکی از نقاط ضعف اصلی آنهاست.

برگه اطلاعات ما، معیارهایی که تفاوت بزرگی ایجاد می‌کند، بخوانید و نکات مفیدی را برای اندازه‌گیری – و اثبات – ارزش محتوا و کمپین‌های بازاریابی خود بیاموزید.

الان بخوانمنبع